time-to-plan-300x228

Impact van Corona op financiële planning

samengevat en vertaald uit Accountancy Today 14/3/2020

De uitbraak en de wereldwijde verspreiding van het coronavirus zorgt dat alle bedrijven zich moeten aanpassen aan de veranderende realiteit.  Maar hoe pak je die veranderende realiteit aan?

Veel bedrijven zetten mensen en gezondheid op de eerste plaats om het virus in te dammen, o.a. met veel thuiswerk of een verminderde productie met inachtname van social distancing.  Het doel dat nu primeert is de gezondheidscrisis te boven komen.
Maar bedrijven worden nog op heel wat andere manieren geïmpacteerd: de vraag verandert sterk, maar ook platformen voor handel wijzigen sterk in functie van de nieuwe regels (bv. E-commerce, afhaalmaaltijden).
Voor elke sector en elk individueel bedrijf heeft COVID19 een andere concrete impact.  En net dat vraagt voor elk bedrij een andere individuele aanpak.  Denk maar aan een gewijzigde toeleveringsketen voor mondmaskers in de gezondheidszorg of een gewijzigde bezettingsgraad en vraag naar andere reizen in de toeristische sector op basis van bijvoorbeeld de regio.

Algemene aanpak van je individuele nood.
De CFO is meer dan ooit de spelverdeler in dit hele gebeuren: adviezen geven over de korte termijn en lange termijn scenario’s uittekenen.  En liefst allemaal tegelijkertijd.  Meer en meer wordt de CFO gedwongen om te werken met voortschrijdende voorspellingen om wendbare plannings- en prognoseprocessen in te voeren.  Automatisatie van de financiële processen zal ervoor zorgen dat je gezwind en beter kan inspelen op de alsmaar snellere veranderingen.  Bedrijven die prognoses implementeren zullen een strategisch voordeel hebben t.o.v. anderen en zijn instaat om de veranderingen beter te begrijpen en er actief op te reageren.

Voor grote bedrijven kan dit betekenen dat het budgetproces aangevuld wordt met flexibelere prognoses om sneller te kunnen reageren.
Een KMO kan voordeel halen door nu te starten met het prognoseproces.

Als spelverdeler wil je snel kunnen reageren op je individuele uitdagingen: het handmatig verzamelen en invoegen van gegevens in meerdere spreadsheets zorgt voor een verlies aan flexibiliteit.  Net die flexibiliteit heb je nodig om te reageren op de plotselinge marktveranderingen.  Het gebruik van een rolling forecast geeft een realistischer en actueler beeld van hoe het bedrijf beïnvloed wordt door interne en externe factoren, dan enkel de lange termijn planning.  Het helpt vooral om gepast te reageren op al die factoren door verschillende prognoses te maken.

Rollende prognoses geven je bedrijf ‘financiële intelligentie’ die de business nodig heeft om hun acties te kunnen sturen en evalueren.  Een continue planning kan bedrijfsschokken beter inschatten en proberen de impact te beperken.

lees het originele artikel in Accountancy Today

financial-planning-news-banner

Planning in onzekere tijden.

De wereld van vandaag is niet deze van gisteren, niet die van morgen en al zeker niet die van overmorgen.  Dat is wel wat we met zekerheid kunnen leren van de huidige gezondheidscrisis.

Maar hoe gaan we hiermee om als financieel-, accounting-expert of zelfs als bedrijfsleider?

Al te vaak grijpen we terug naar die jaarlijkse oefening: het budget.  Is deze techniek nog up-to-date in onze snel veranderende maatschappij?  Hoe kan planning ons helpen om in te spelen op de snel veranderende omgeving.

In onze blog gaan we dieper in op hoe we mensen met verschillende functies moeten samenbrengen om met een continue aanpak en een permanente planning klaar te zijn voor de toekomst.

Schrijf je in en mis geen letter van: “Planning in onzekere tijden: wordt sterker!”

data automation

AI = Accounting Intelligence!

Voor velen staat AI voor Artificial Intelligence, maar wat als we daar ‘Accounting Intelligence’ van zouden kunnen maken?

Vandaag de dag is er al heel wat geautomatiseerd voor de accounting rond ingave van gegevens: de meest tijdrovende taken van het ingeven van facturen kunnen al sterk geautomatiseerd worden.
Hierdoor krijgt de accountant, zowel extern als intern meer tijd voor andere taken.  We zien dan ook dat de rol van de accountant sterk verandert van iemand die gegevens input naar een echte adviesrol.  Vandaag is het voor de accountant niet meer voldoende om op de hoogte te zijn van alle regels om gegevens juist te gaan ingeven; de rol verschuift naar een adviesrol op alle gebied binnen het bedrijf en behelst ook financiële en fiscale planning.

Het ingeven van data is dan wel geautomatiseerd, maar het ophalen van de gegevens is dat niet.  We zien dan ook dat de accountant nog steeds heel ambachtelijk de data bij elkaar zoekt en ze manueel verzamelt uit alle mogelijke systemen.  De tool bij uitstek om dit te doen is Excel.  Je kan heel makkelijk de gegevens gaan samenstellen en uit de verschillende bronsystemen gaan combineren in één file.  Dit doet hij elke maand opnieuw om de juiste informatie naar boven te halen en op basis hiervan zijn adviezen klaar te maken.
Een veelgehoorde opmerking van de accountant is dat hij momenteel te veel tijd steekt in het elke keer opnieuw bij elkaar rapen, het ‘copy and paste’-en van de gegevens.

De input van de facturen mag dan al wel geautomatiseerd zijn, de output is dat in veel gevallen nog niet…

Er kan dan ook gigantisch veel winst gemaakt worden in de automatisatie van de output van informatie.  Hierdoor kan je als accountant je echte rol spelen als adviseur: de informatie wordt met een klik op de knop getoond.  Met de kennis van de accountant kan hij de ondernemer de juiste inzichten en analyses verschaffen.

Met Blue Octopus zorgen we ervoor dat Accounting Intelligence werkelijkheid wordt.  Geautomatiseerde rapporten, inzichten en analyses zorgen ervoor dat de accountant over een schat aan informatie kan beschikken die hij op zijn beurt kan delen met de onderemers.
Dit alles kan ook binnen jouw handbereik komen.

Contacteer ons voor meer informatie.